Ingenieurbüro Dipl.-Ing (FH) Bernd Giesel - Bauplanung Sachsen, Fachplaner Brandschutzanlagen
Sprache Deutsch Sprache Polnisch

Zakres naszych usług

Przygotowanie badań i studiów do określenia ekonomiczności, rentowności i jakości różnych technicznych instalacji, pod kątem zapotrzebowania na energię, niezbędnych do uzyskania zgód, zezwoleń, wymaganych przez instytucje i urzędy państwowe. Przygotowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem, kompleksowy nadzór budowy, a także powykonawczy nadzór obiektu. Przygotowanie i realizacja wszystkich faz projektowych i wykonawczych w dziedzinach:
 • Rozwój techniczny
 • Systemy grzewcze
 • Energia odnawialna
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Technika sanitarna i gazowa
 • Systemy przeciwpożarowe
 • Kuchnie systemowe
 • Elektrotechnika
 • Systemy zarządzania budynkiem – automatyka.
Pozostałe usługi:
 • Certyfikacja energetyczna zgodnie z aktualnymi EnEV / EN 18599 DIN
 • Kontrola higieny systemów wentylacyjnych zgodnie z VDI 6022
 • Obliczenia rentowności zgodnie z VDI 2067 i VDI 6025 część 1.
W naszej pracy wykorzystujemy takie programy jak:
 • CAD i Plancal nova – programy projektowe i obliczeniowe
 • TÜV- tzn. DIN i AVA – programy norm i programy obliczeniowe
 • Program do obliczeń rentowności instalacji
 • Program do obliczeń klasy energetycznej budynków
 • DSL – połączenie z domem klienta.